Välkommen till Blichers Friskola

En Öppenvårdsverksamhet med annorlunda möjligheter
Vi erbjuder en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetenss viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande, vilket är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter.

Vår ambition är att ge våra elever en positiv syn på skola och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.