Om skolan

Genom att arbeta aktivt med elevdemokrati stärker vi vårt arbete med att hålla ett barnperspektiv enligt FN:s barnkonvention. Vidare lär vi våra elever att respektera varandras åsikter och ta ansvar för gemensamt fattade beslut, vilket utvecklar våra elevers sociala kompetens.

Personalen har lång och bred erfarenhet både av skola och av att arbeta med barn och ungdomar med skolproblem och av att arbeta i mångkulturella miljöer. Vi är alla mycket engagerade och intresserade av vårt arbete och helt överens om våra mål. På så sätt är vi en homogen grupp.

Däremot är vi en väldigt heterogen grupp vad gäller bakgrund – såväl etniskt som socialt – intressen, temperament, personlighet, kön – lika många män som kvinnor – etc., vilket gör att vi kompletterar varandra inte bara på det ämnesmässiga planet utan på alla andra sätt som är eleverna till gagn.

Ansökan till skolan laddas hem här.

Läs rapporten från Skolverkets inspektion av utbildningen Blichers Friskola här.