Blichers Friskolas HVB Hem

Beskrivning av Blichers Friskolas HVB-hem

Blichers friskola (Norrvidinge) och HVB-hem ligger i samma byggnad, men är separerade från varandra med egna ingångar. Blichers Friskolas HVB-hem , även kallat ”boendet” har erhållit tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet för sju stycken elever, flickor och pojkar i åldrarna 12-17 år.

På Blichers Friskolas HVB-hem erhåller eleverna ett eget möblerat rum och självklart får man som boendeelev ta med sig personliga saker hemifrån att inreda med. Du får dessutom möjlighet att åka till IKEA och köpa in saker till ditt rum.

Eleverna bor på HVB-hemmet måndag-fredag och bor hemma under helger och lov. Syftet med detta är främst för att bevara kontakten med familj, vänner och övrigt nätverk. Eleverna har 40 timmars skolvecka under dagtid och på de kvällar som eleverna vill kan de utföra individuella aktiviteter och fritidssyselsättningar efter behov och önskemål på HVB-hemmet. På HVB – hemmet arbetar tre stycken socionomer och två fritidsledare. Under natten finns vaken personal samt sovande jour.

Blichers Friskolas HVB-hems syfte/mål

Syftet med Blichers Friskolas HVB är att erbjuda en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning. HVB – hemmet skall verka som ett komplement samt stöd till skolan. Ytterligare ett syfte är att ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.

Ansökan till Blicher HVB finner ni här (pdf)

SE BILDER

Mål för Blichers Friskolas HVB-hem:

 • Att vara ett stöd och komplement till elevernas skolgång
 • Att eleven ska uppnå de mål som finns i genomförandeplanen
 • Att stödja den enskilde eleven i att skapa struktur i sin egen vardag (meningsfull fritid, personlig hygien, städ, tvätt, morgon – och kvällsrutin)
 • Att stötta och väcka fritidsaktiviteter hos eleverna
 • Att personal tillsammans med elever skapar ett demokratiskt boende.
 • Att stärka, förändra och förbättra positiva beteenden
 • Social träning
 • Att utifrån vårt arbetssätt utveckla alla elever individuellt och säkra gruppen
 • Att genom samarbete med vårdnadshavare och uppdragsgivare följa och stödja elevens utveckling
 • Att stärka relationen mellan den enskilda eleven och dennes familj

 

MEDEL

 • Ett nära samarbete och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och uppdragsgivare.
 • Veckovis samtal med boendeeleverna
 • Veckovis kontakt med vårdnadshavare
 • Daglig kontakt med skolan
 • Vårt koncept, arbetssätt och metoder
 • HVB- konferenser och uppföljning ca var 6: vecka
 • Läxhjälp och hemläxor
 • Individuella målsättningar kopplat till belöning
 • Belöningssamtal
 • Följa lagar och förordningar
 • Hålla oss ajour med rådande forskning