Norrvidinge

Allmänt

Norrvidinge är en liten ort med 86 invånare (2005) i Svalövs kommun som ligger i en naturskön omgivning utmed väg 108 mellan Kävlinge och Teckomatorp. Vår byggnad är ursprungligen en gammal byskola som uppfördes redan 1897. Den har i perioder också fungerat som förskola, och sedan 2004 har Blichers friskola bedrivit verksamhet i byggnaden. Fastigheten består av en huvudbyggnad och en separat byggnad som fungerar som musiksal.

Fastigheten

För att passa skolans specifika verksamhet har lokalerna under en längre period undergått renovering, där vi sökt kombinera estetik med användarvänlighet för att skapa en för inlärning så gynnsam miljö som möjligt. Vi vill helt enkelt skapa harmoni och hemtrevnad. Byggnadernas rum går i olika stilar. Detta för att stimulera elevernas olika sinnen och skapa trygghet.

Huvudbyggnaden är delad, där en del fungerar som skola och en del som HVB-hem. Skoldelen består bl.a. av matsal, lektionssalar, grupprum, bibliotek och kök.

Det lilla huset, som tidigare fungerat som såväl slöjdsal som toalettbyggnad är nu specialdesignad för musikundervisning med mycket god akustik. Byggnaden fungerar också som rasthall där eleverna både kan ägna sig åt musik och att spela biljard.

Personal

Vi har gott om personal som är tillsammans med eleverna från att de blir upphämtade hemma tills dess att de efter dagen blir lämnade igen. På alla raster finns tillgänglig personal som aktiverar eleverna på olika sätt.

Undervisning

På Norrvidinge skola går företrädelsevis elever som är placerade i åk 8 och 9. Vårt mål med verksamheten är att eleverna ska komma in på och sedan klara sig på ett nationellt gymnasie­pro­gram. Detta innebär att vi

  • erbjuder individuellt anpassad undervisning i samtliga 16 ämnen (samt, i före­kom­m­an­de fall B-språk och modersmål) i små grupper med behöriga och engagerade pedagog­er som får kontinuerlig handledning,
  • har stor flexibilitet och beredskap till anpassning för att skolgången ska bli så bra och gynnsam som möjligt för eleven,
  • har stor personaltäthet med engagerade människor som alla arbetar för att stärka elevens jagmedvetande, känsla av kompetens och sociala samspelsförmåga,
  • erbjuder initierad och engagerad hjälp att hitta ett gymnasieprogram som bäst motsvarar de önskemål och behov eleven har.

Dessutom erbjuder vi temaveckor i för eleverna viktiga ämnen såsomyrkesframtid och miljö, intensivveckor i vissa ämnen vid behov, Blichers Nobelfest, där alla elever får ett individuellt pris, skolresa i slutet av skolår 9 och mycket mer.