Klagomål, synpunkter och beröm!

Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet genom dialog och diskussion och därför önskar vi att du inte lämnar in klagomål anonymt. Skulle du/ni ändå vilja detta så är det självfallet ok. Vid inkommen anmälan/klagomål agerar ledningsgruppen omedelbart och återkopplar till anmälaren eller i verksamheten med åtgärd så fort som möjligt om anmälan är anonym. Vår ambition är att snarast ge ett svar. Ibland kan dock ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Klagomål och synpunkter ska framföras till Blichers friskolas ledningsgrupp och inlämnas skriftligt på klagomålsblankett. Blanketten finns att hitta under fliken.

Blanketten skall skickas till:

Ledningsgruppen Blichers Friskola
Norrvidinge skola, Pl 1237
268 72 Teckomatorp

Du kan också ringa oss om du vill lämna klagomål muntligt;
Telefonnummer: 0418-660199

Kontaktpersoner:

Rektor Norrvidinge skola – 0730/527090
Rektor Axelvoldsskolan – 0706/777935
Föreståndare HVB – 0705/750268

Verksamhetsansvarig;
Birgitte Blicher: 0702/136802